notícies notícies

Comunicació sobre la revisió cadastral

La Regidoria d’Urbanisme de l’ Ajuntament de Pego INFORMA

Que l’Ajuntament està immers en el Procediment de Valoració Col·lectiva de Caràcter General PONÈNCIA 2012, és a dir, està procedint amb la revisió cadastral que tindrà efectes a partir del 2013. Per aquest motiu i, per tal de subministrar a la Gerència Territorial del Cadastre una informació el més real i acurada possible, es prega A TOTS ELS TITULARS D’IMMOBLES QUE ESTIGUEN DECLARATS A CADASTRE, TOTAL O PARCIALMENT, COM A VIVENDA QUANT EN REALITAT SIGUEN UNA CAMBRA, O VICEVERSA, I EL MATEIX TAMBÉ APLICABLE ALS APARCAMENTS, es personen a l’Oficina Tècnica municipal fins al 14 de febrer de 2012, de dilluns a divendres, en horari d’11:00 a 13:30 hores, per a que puga procedir-se a l’oportuna revisió de dades.

Es reitera que AQUESTA COMUNICACIÓ ÚNICAMENT S’ADREÇA a aquells propietaris QUE HAGEN COMPROVAT QUE TOT O PART DEL SEU IMMOBLE ESTÀ DECLARAT AL CADASTRE COM A HABITATGE, QUANT EN REALITAT ÉS UNA CAMBRA; O VICEVERSA, I EL MATEIX TAMBÉ APLICABLE ALS APARCAMENTS, i no és aplicable a qualsevol altra reclamació cadastral, sense perjudici de que el registre d’entrada municipal quede a la seva disposició per a formular-la.