Aquesta plana utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. D'acord Més Informació.
notícies notícies

Jornada Informativa Projecte STAR d'Iberdrola. Substitució dels equips de mesura elèctrica.

El Pla de Substitució de Comptadors vigent en l’actualitat (Orde IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Orde ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008 quant al pla de substitució de comptadors), establix l’obligació a les Companyies Distribuïdores de substituir gradualment (fins a l’any 2018) tots els comptadors de mesura en subministraments d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, per nous equips que permeten la discriminació horària i la telegestió.

D’altra banda, la disposició addicional primera de l’Orde ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008, establix el procediment per a la presentació i aprovació dels plans de substitució, el seu contingut i el mode de comunicació dels distribuïdors amb els consumidors.

Esta Orde ha sigut modificada mitjançant un acord de 9 de febrer de 2012 de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics quant al pla de substitució de comptadors en els termes que resulten del seu dispositiu Un apartat 2.

Amb tot l’anteriorment exposat, i a fi de donar una major informació sobre aquest procediment, la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pego, a través de l’Associació Provincial d’Empresaris de Muntatges Elèctrics i Telecomunicacions de la província d’Alacant (APEME), ha organitzat una Jornada informativa per a explicar tots els aspectes relacionats amb la implantació del Projecte STAR d’IBERDROLA.

És per això que us convidem a assistir a la Jornada que es celebrarà en el lloc i la data que s’indica a continuació:

JORNADA INFORMATIVA A PEGO EL PROJECTE STAR D’IBERDROLA. SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE MESURA

  • Organitza: Ajuntament de PEGO. Regidoria d’Urbanisme.
  • Col·laboració i ponència: APEME. Associació Provincial d’Empresaris de Muntatges Elèctrics i Telecomunicacions de la província d’Alacant.
  • Celebració: .
  • Lloc i hora: Saló d’Actes de la Casa de la Cultura, sítia en Carrer Sant Domènec núm. 5 de PEGO. A les hores. Assistència gratuïta, limitada a l’aforament del Saló.
  • Dirigida a: Empreses d’instal·lacions elèctriques. Administradors de Finques. Usuaris i Consumidors. Ames de casa i ciutadans de Pego.
  • Contingut de la Jornada: Explicar de primera mà a tots els interessats el contingut del Projecte STAR d’Iberdrola, i donar resposta a les preguntes que com a usuaris ens afecta directament la substitució dels equips de mesura (comptadors elèctrics).

Als assistents a la Jornada se’ls entregarà un tríptic informatiu resum del contingut d’esta Jornada dirigit bàsicament als Usuaris i consumidors.

Atentament,

El Regidor Delegat de l’Àrea d’Urbanisme:

José Mª Ferrer Durbá