notícies notícies

Jornada Informativa Projecte STAR d'Iberdrola. Substitució dels equips de mesura elèctrica.

El Pla de Substitució de Comptadors vigent en l’actualitat (Orde IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Orde ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008 quant al pla de substitució de comptadors), establix l’obligació a les Companyies Distribuïdores de substituir gradualment (fins a l’any 2018) tots els comptadors de mesura en subministraments d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, per nous equips que permeten la discriminació horària i la telegestió.

D’altra banda, la disposició addicional primera de l’Orde ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008, establix el procediment per a la presentació i aprovació dels plans de substitució, el seu contingut i el mode de comunicació dels distribuïdors amb els consumidors.

Esta Orde ha sigut modificada mitjançant un acord de 9 de febrer de 2012 de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics quant al pla de substitució de comptadors en els termes que resulten del seu dispositiu Un apartat 2.

Amb tot l’anteriorment exposat, i a fi de donar una major informació sobre aquest procediment, la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pego, a través de l’Associació Provincial d’Empresaris de Muntatges Elèctrics i Telecomunicacions de la província d’Alacant (APEME), ha organitzat una Jornada informativa per a explicar tots els aspectes relacionats amb la implantació del Projecte STAR d’IBERDROLA.

És per això que us convidem a assistir a la Jornada que es celebrarà en el lloc i la data que s’indica a continuació:

JORNADA INFORMATIVA A PEGO EL PROJECTE STAR D’IBERDROLA. SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE MESURA

  • Organitza: Ajuntament de PEGO. Regidoria d’Urbanisme.
  • Col·laboració i ponència: APEME. Associació Provincial d’Empresaris de Muntatges Elèctrics i Telecomunicacions de la província d’Alacant.
  • Celebració: .
  • Lloc i hora: Saló d’Actes de la Casa de la Cultura, sítia en Carrer Sant Domènec núm. 5 de PEGO. A les hores. Assistència gratuïta, limitada a l’aforament del Saló.
  • Dirigida a: Empreses d’instal·lacions elèctriques. Administradors de Finques. Usuaris i Consumidors. Ames de casa i ciutadans de Pego.
  • Contingut de la Jornada: Explicar de primera mà a tots els interessats el contingut del Projecte STAR d’Iberdrola, i donar resposta a les preguntes que com a usuaris ens afecta directament la substitució dels equips de mesura (comptadors elèctrics).

Als assistents a la Jornada se’ls entregarà un tríptic informatiu resum del contingut d’esta Jornada dirigit bàsicament als Usuaris i consumidors.

Atentament,

El Regidor Delegat de l’Àrea d’Urbanisme:

José Mª Ferrer Durbá