notícies notícies

Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per al municipi de pego. Ponència 2012, amb efectes 2013

Actualització 20 d’agost 2012

S’han incorporat els punts 4 i 7 i s’ha modificat l’url de l’enllaç corresponent al punt 5 respecte a l’informació publicada el dia 13 d’agost de 2012.

Informem i facilitem la informació als nostres ciutadans, complint així l’esperit legislatiu que impulsa i fomenta l’ Administració Electrònica, a través de las tecnologies i de les telecomunicacions.

En relació a la PONÈNCIA CADASTRAL s’han realitzat les següents publicacions per la Direcció General del Cadastre, ressenyem i adjuntem documents i enllaços:

  1. BOP Alacant nº105 de 4 de juny. Tràmit d’audiència dins el procediment d’aprovació de la Ponència de Valors de PEGO.
  2. BOP Alacant nº 120 de 26 de juny. Resolució per la qual s’acorda l’aprovació de la Ponència de Valors de Pego.
  3. BOP Alacant nº 135 de 17 de juliol. Publicació dels valors cadastrals mitjos del municipi de PEGO.
  4. BOP Alacant nº 157 de 17 d’agost. Inici del tràmit notificació corresponent als procediments de valoració col·lectiva de caràcter general dels bens immobles urbans, així com dels immobles amb construccions en sol rústic.
  5. Accés a la Ponència de Valors del municipi de Pego a través de la plana web de la Direcció General de Cadastre.
  6. Per facilitar l’accés directe al ciutadà, s’adjunta a continuació la memòria i els plànols del document Ponència:

    </div>

  7. Consulta de cartografia, dades cadastrals i cerca de referència cadastral a través de la Seu Electrònica del Cadastre.