notícies notícies

Llistat d'aspirants admessos i exclosos de la plaça de Psicòleg/Psicòloga interí/interina

Publicat el llistat d’aspirants admesos i i exclosos de la plaça de Psicòleg/Psicòloga interí/interina.

Es pot consultar tota la informació rellevant en la corresponent secció d’ocupació publica

Documents adjunts ### {: #head20120907}