notícies notícies

Avís de matriculació al centre municipal de formació de persones adultes "A. Pérez Ramos"

L’Ajuntament de Pego com tots els anys organitza per mitjà de l’escola d’adults FPA “A.Pérez Ramos” cursos i ensenyaments conduents a l’obtenció de la titulació bàsica, dirigida als treballadors que es troben a l’atur o aquells amb contracte de formació i altra gent adulta que no tenen la titulació necessaria i que els demanen per a apuntar-se a les borses de contractació.

Estos ensenyaments estan orientats per a l’obtenció dels títols de Graduat Escolar (1rCicle ESO) o Graduat Escolar en ESO (2nCicle ESO) i els títols de coneixements del valencià de la JQCV. Així com per a accedir als cicles de Formació Professional de Grau Mitjà.

També organitza cursos per a la integració tant dels immigrants com dels residents estrangers amb cursos que van des d’alfabetització i neolectors a cursos que donen a conéixer les nostres llengües oficials (el valencià i el castellà) i la nostra cultura.

També organitza cursos par a l’aprofitament de l’oci com són els cursos-tallers de DIBUIX i PINTURA , RESTAURACIÓ DE MOBLES VELLS, BALL I TEATRE on es pot admirar i desenvolupar tot l’art i la destresa que tots tenim amagats a més de crear un ambient on tots paricipen i conviuen.

Enguany estos cursos de l’aprofitament de l’oci tenen un preu de matrícula que es podrà pagar en dos terminis i de la següent manera: Preu del curs = 100€ ( 50€ al principi del curs i 50€ durant el mes de gener). Els matriculats en un curs optaran a un 10% de descompte per cadascun de la resta de cursos que vullguen assistir.

EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LA MATRÍCULA DEL CURS ESCOLAR 2012/2013 QUEDA ESTABLERT DE DILLUNS A DIVENDRES DES DE El 4 DE SETEMBRE FINS AL 30 DE SETEMBRE A LA SEGONA PLANTA DE L’AJUNTAMENT D’11 h. A 14 h. I TAMBÉ APARTIR DEL 17 DE SETEMBRE DE 19h A 21h AL CENTRE ESCOLAR DE FPA “A.PÉREZ RAMOS”

Documents adjunts ### {: #head20120911}