notícies notícies

Llistat d'aspirants admesos i exclosos a la borsa de treball ATS/DUE

Publicat el llistat d’aspirants admesos i i exclosos de la borsa de treball ATS/DUE.

Es pot consultar tota la informació rellevant en la corresponent secció d’ocupació publica

Documents adjunts ### {: #head20120907}