notícies notícies

Ampliació del nombre de llocs de venda del mercat municipal

Ampliació Mercat Municipal

La Regidoria de Comerç informa que finalitzades les obres del pàrquing ubicat a la Plaça del antic Regne de València en breu, passarem a reubicar els llocs de venda del Mercat Municipal dels dijous.

Degut a l’elevat nombre de sol·licituds presentades al registre d’entrada d’aquest Ajuntament i donada la situació econòmica en la que ens trobem, des d’aquesta Regidoria hem decidit ampliar el nombre de llocs de venda mitjançant la baremació que està inclosa en la Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària en el Terme Municipal de Pego. S’haurà de presentar el model d’inscripció amb tota la documentació pertinent, referida a la baremació anteriorment nomenada.

Plaç de presentació de les sol·licituds, del 2 al 16 d’abril en el Registre d’entrada de aquest Ajuntament ubicat en la planta baixa.

Regidoria de Comerç

Ajuntament de Pego

Documents adjunts {: #head20130402}

* [Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària en el Terme Municipal de Pego](/pdf/news/20130402_OrdenancaVendaNoSedentaria.pdf) * [Model d'inscripció](/pdf/news/20130402_ModelDInscripcio.pdf)