notícies notícies

Campanya de conscienciació ciutadana referent a la neteja i tancament de terrenys de propietat particular

Campanya de conscienciació ciutadana referent a la neteja i tancament de terrenys de propietat particular

La Regidoria d’Urbanisme llança una campanya de conscienciació ciutadana referent a la neteja i tancament de terrenys de propietat particular després de les reiterades queixes dirigides a l’Ajuntament pera que exigisca el compliment de les condicions de seguretat, salubritat, i accessibilitat legalment exigibles a totes les instal·lacions, construccions, edificacions, terrenys o solars que, per no conservar-se en aquestes condicions, poden patir el risc de convertir-se en dipòsits de brutícia o abocadors incontrolats. Per això recordem l’obligació de mantenir les condicions exigides i la necessitat de mantenir netes i tancades les parcel·les, mitjançant tancaments permanents, fets amb materials que garantisquen la seua estabilitat i conservació, dins dels termes exigits pel PGOU vigent. Per a executar aquestes obres s’haurà de sol·licitar l’oportuna llicència a l’Oficina Tècnica d’Urbanisme de l’Ajuntament. Agraint de bestreta la vostra col·laboració, quedem a la vostra disposició en el cas que necessiten qualsevol informació complementària.