notícies notícies

Bases per a la selecció d'una borsa de treball d'Auxiliar de Clínica

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència 2016-0500 de 14/04/2016 sobre Modificació de les bases de la selecció d’una borsa de treball d’Auxiliar de Clínica es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les següents bases:

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 19 al 28 d´abril de 2016

Per a més informació consultar la secció d’Ocupació Pública.