notícies notícies

Punt d'Informació Cadastral (PIC)

Punt d'Informació Cadastral

Els Punts d’Informació Cadastral son oficines autoritzades per la Direcció General de Cadastre en diferents Organitzacions Públiques e Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

Serveis que presten els P.I.C:

A qualsevol ciutadà:

  • Consultes i certificacions de dades cadastrals no protegides.

Als titulars cadastrals o als seus representants degudament autoritzats:

  • Certificació de la circumstancia de no figurar com a titular cadastral.
  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides i no protegides relatius als immobles de la seua titularitat.

Aquest servei estalvia als usuaris el tindre que traslladar-se a la Direcció General de Cadastre a Alacant per a obtindre aquest tipus d’informació per a tràmits quotidians com son beques, ajudes, herències, etc.

A l’Ajuntament de Pego a partir del 18 d’Abril.