notícies notícies

Llistat d'aspirants admesos i exclosos a la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos a la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.