notícies notícies

Llistat d'aspirants admesos i exclosos a la borsa de treball de socorristes de la piscina municipal

Publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos a la borsa de treball de socorristes de la piscina municipal.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.