notícies notícies

Resultats del 1er examen teòric de les proves selectives de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats del 1er examen teòric de les proves selectives de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

El Tribunal convoca als aspirants que han superat l’exercici amb un mínim de 5 punts a la realització de la següent prova pràctica el dilluns dia 13 de juny a les 10:00 hores en la Càmera Agrària de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.