Aquesta plana utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. D'acord Més Informació.
notícies notícies

Resultats del 2n examen teòric de les proves selectives de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats del 2n examen teòric de les proves selectives de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

El Tribunal convoca als aspirants que han superat l’exercici amb un mínim de 5 per a que presenten la documentació exigida en les bases, en la fase de concurs, que es la següent:

  • Fotocopia del DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant.
  • Fotocòpia de la titulació exigida degudament compulsada.
  • Currículum Vitae del aspirant i documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Els aspirants tindran un termini de 10 dies hàbils (fins el 2 de juliol de 2016) per a la presentació d’aquestos documents en el Registre General de l’Ajuntament.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.