notícies notícies

Publicada la llista d'aspirants admesos i exclosos de la selecció d'una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'educació.

S’ha publicat la llista d’aspirants admesos i exclosos de la selecció d’una borsa de treball de monitors de temps lliure en l’àrea d’educació.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.