notícies notícies

Resultats de la revisió de la segona prova pràctica i emplaçament per a realització de la fase d'entrevista de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats de la revisió de la segona prova pràctica i l’emplaçament per a realització de la fase d’entrevista de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

Una vegada realitzada la valoració dels mèrits, es convoca a les candidates que han superat la segona prova pràctica, el dimecres dia 13 de juliol, per a la realització de l’entrevista personal en el horari establert el la documentació present en el en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.