notícies notícies

Baremació de mèrits per a llocs de venda del mercat

Baaremacio de mèrits per a llocs de venda del mercat

La Regidoria de Comerç informa que a causa de les vacants existents en el recinte del Mercat Municipal destinat a la venta de fruites, verdures i alimentació en general, s’obri el termini de presentació de sol·licituds per ampliar aquesta oferta mitjançant la baremació inclosa en l’ordenança reguladora de la Venda no Sedentària en el Terme Municipal de Pego (document 1 adjunt). S’haurà de presentar el model d’inscripció (document 2 adjunt) amb tota la documentació pertinent, referida a la baremació anterior.

Termini de presentació de les sol·licituds, del 13 al 27 de juliol en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament ubicat a la planta baixa.

Documentació adjunta.