notícies notícies

Resultats de la valoració de mèrits i realització de la fase d'entrevista les proves selectives de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats de la valoració de mèrits i realització de la fase d’entrevista les proves selectives de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball

Els aspirants tindran un termini de 10 dies hàbils (del 15 al 26 de juliol de 2016) per a la presentació d’aquestos documents en el Registre General de l’Ajuntament.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.