notícies notícies

Publicat el llistat d'admesos i exclosos de la selecció de una borsa de treball d'auxiliars de clínica

Publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos en la selecció de una borsa de treball d’auxiliars de clínica.

La valoració de mèrits i entrevistes personals es duran a terme el dia 30 de novembre de 2016 en les dependències de la Càmera agrària de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.