notícies notícies

Publicat el llistat d'admesos i exclosos de la selecció d'una plaça d'arquitecte funcionari interí i creació d'una borsa de treball

Publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos en la selecció d’una plaça d’arquitecte funcionari interí i creació d’una borsa de treball.

La valoració de mèrits i entrevistes personals es duran a terme el dia 11 de gener de 2017 en les dependències de la Càmera agrària de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.