notícies notícies

Borsa de treball d'Arquitecte/a Tècnic/a

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball d’Arquitecte/a Tècnic/a, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases que han estat publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 15 de desembre fins el dia 29 de desembre de 2016.