notícies notícies

Resultats del 1r examen teòric de les proves selectives de la selecció d'una plaça Arquitecte/a Funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats del 1r examen teòric de les proves selectives de la selecció d’una plaça Arquitecte/a Funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

El Tribunal convoca als aspirants que han superat la prova amb una puntuació mínima de 5 punts per a la realització del segon exercici el dia 19 de gener a les 9’30 hores en les dependències de la Càmera Agrària.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.