notícies notícies

Bases de selecció d'una plaça de monitor esportiu funcionari interí i creació d'una borsa de treball

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una plaça de Monitor/a Esportiu/a funcionari/a interí/a i creació d’una borsa de treball, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 26 de maig fins el 8 de juny de 2017.