Aquesta plana utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. D'acord Més Informació.
notícies notícies

Ajudes al comerç 2017

Ajudes al comerç 2017

AFIC CREAMA oferix informació sobre les ajudes als comerços.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2017 on podran ser beneficiaris les empreses qualificades com pimes que exercisquen o vagen a exercir la seua activitat comercial en la Comunitat Valenciana dins dels epígrafs que marca esta orde.

Les pimes comercials tenen dos vies per a poder accedir a estes ajudes. La primera és a través de “Avalem Comerç”, que recolza les inversions en equipament per a l’establiment comercial, sempre que la inversió aprovada no siga inferior a 3.000 euros. L’ajuda podrà aconseguir fins al 45% de la inversió i el límit de subvenció a concedir per establiment serà de 20.000 euros.

La segona via és la denominada “Emprenem Comerç” i va destinada a finançar els gastos corrents derivats del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una nova activitat comercial. L’establiment deurà, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2017. En el local que es planteja l’actuació haurà d’haver-se exercit activitat econòmica anteriorment. L’ajuda podrà aconseguix fins al 45% dels gastos i el límit de subvenció a concedir per sol·licitant serà de 10.000 euros, sense que els gastos de lloguer superen els 5.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 9 de juny de 2017. Els comerços interessats poden obtindre tota la informació en l’Agència de CREAMA Pego.


AFIC CREAMA ofrece información sobre las ayudas a los comercios.

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha convocado las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía para el ejercicio 2017 donde podrán ser beneficiarios las empresas calificadas como pymes que ejerzan o vayan a ejercer su actividad comercial en la Comunitat Valenciana dentro de los epígrafes que marca esta orden.

Las pymes comerciales tienen dos vías para poder acceder a estas ayudas. La primera es a través de “Avalem Comerç”, que apoya las inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial, siempre que la inversión aprobada no sea inferior a 3.000 euros. La ayuda podrá alcanzar hasta el 45% de la inversión y el límite de subvención a conceder por establecimiento será de 20.000 euros.

La segunda vía es la denominada “Emprenem Comerç” y va destinada a financiar los gastos corrientes derivados del mantenimiento de un establecimiento comercial con un nuevo titular o de la implantación de una nueva actividad comercial. El establecimiento deberá, en su caso, abrirse al público entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017. En el local que se plantea la actuación deberá haberse desarrollado actividad económica anteriormente. La ayuda podrá alcanza hasta el 45% de los gastos y el límite de subvención a conceder por solicitante será de 10.000 euros, sin que los gastos de alquiler superen los 5.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 9 de junio de 2017. Los comercios interesados pueden obtener toda la información en LA Agencia de desarrollo Local de CREAMA Pego. Tel 965571255.