notícies notícies

Resultats de les valoracions de mèrits i entrevista de la selecció d'una borsa de treball borsa de treball de Conserges Discapacitats

Publicats els resultats finals de la selecció d’una borsa de treball borsa de treball de Conserges Discapacitats

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.