notícies notícies

Resultats primer exercici de la selecció d'una plaça de Monitor Esportiu

Publicats els resultat de la selecció del primer exercici de la selecció d’una plaça de Monitor Esportiu funcionari interí.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.