notícies notícies

Llistat provisional d'admesos i exclosos de la selecció d'una plaça d'animador cultural funcionari interí

S’ha publicat el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos de la selecció d’una plaça d’animador cultural funcionari interí.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.