notícies notícies

Obert el periode per a la sol·licitud de llocs de venda i atraccions als carnestoltes 2018

Carnestoltes 2018

Els propers dies 10 i 17 de febrer de 2018 se celebren els Carnestoltes i la Pinyata a Pego, respectivament. Tota persona que estiga interessada en instal·lar una atracció de fira o un lloc de venda de menjar durant la celebració d’aquestes festes haurà d’aportar la documentació que s’especifica en els documents adjunts.

El període per a presentar la documentació i pagar les taxes corresponents serà des del 11 al 21 de gener, tots dos inclosos, La documentació haurà de lliurar-se per registre d’entrada (original i còpia o còpies compulsades), per seu electrònica, o per correu electrònic a ovpublica@pego.org, passat aquest període no es tindrà en compte cap sol·licitud. Per a qualsevol aclariment crideu al telèfon de l’Ajuntament 96 557 00 11 o al mòbil 620 267 233.

Documents adjunts.


Los próximos días 10 y 17 de febrero de 2018 se celebran los Carnavales y la Pinyata en Pego, respectivamente. Toda persona que esté interesada en instalar una atracción de feria o un puesto de venta de comida durante la celebración de estas fiestas tendrá que aportar la documentación que se especifica en los documentos adjuntos.

El periodo para presentar la documentación y pagar las tasas correspondientes será desde el 11 al 21 de enero, ambos incluidos. La documentación se ha de presentar por registro de entrada (original y copia o copias compulsadas), por sede electrónica, o por correo electrónico a ovpublica@pego.org, pasado este periodo no se tendrá en cuenta ninguna solicitud. Para cualquier aclaración llamen al teléfono del Ayuntamiento 96 557 00 11 o al móvil 620 267 233.

Documentos adjuntos.