notícies notícies

Resultats del primer exercici de la selecció d'una plaça d'animador cultural funcionari interí

S’han publicat els resultats del primer exercici de la selecció d’una plaça d’animador cultural funcionari interí.

Es convoca als aspirants que han superat el primer exercici amb una puntuació mínima de 5 punts per a la realització del segon exercici el dia 14 de febrer de 2018, a les 9’30 hores en les dependències de la planta baixa de la Càmera Agrària de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.