notícies notícies

Resultats del segon exercici de la selecció d'una plaça d'animador cultural funcionari interí

S’han publicat els resultats del segon exercici de la selecció d’una plaça d’animador cultural funcionari interí.

Es convoca als aspirants que han superat el segon exercici amb una puntuació mínima de 5 punts per a la realització del tercer exercici el dia 20 de febrer de 2018, a les 9’30 hores en les dependències de la planta baixa de la Càmera Agrària de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.