notícies notícies

Informació publica del pla de desplegament fibra òptica

S’ha publicat l’anunci d’informació pública del Pla de Desplegament per a procedir a la IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE XARXA FTTH (FIBRA ÒPTICA), presentat per la representació de la mercantil TRAMUNTANET SOLUTIONS SL, en els termes exposats en la documentació publicada en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego i en el Bulletí Oficial de la província d’Alacant del dia 29/03/2018.

El termini per a presentar al·legacions romandrà obert fins el dia 30 d’abril de 2018.