notícies notícies

Bases borses treball de monitors/monitores de l'Escola d'estiu i d'agents de comeses múltiples

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de monitors/monitores de l’Escola d’estiu, es disposa a la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 28 de maig fins el 8 de juny de 2018.


De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball d’agents de comeses múltiples, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 28 de maig fins el 8 de juny de 2018.