notícies notícies

Consulta pública del projecte d'ordenança tràfic urbà

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica s’ha publicat per a consulta publica el model de la nova ordenança municipal de circulació i el quadre d’infraccions.

Es poden realitzar suggeriments a través del correu electrònic suggeriments-ordenenaca-trafic@pego.org. El termini per a presentar suggeriments romandrà obert del 12 de novembre de 2018 fins al 23 de novembre de 2018.