notícies notícies

Consulta pública del projecte d'ordenança d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram de Pego

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica s’ha publicat per a consulta publica el model de la nova ordenança d’abocaments d’aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram de Pego.

Es poden realitzar suggeriments a través del correu electrònic sug-ordenanca-abocaments@pego.org. El termini per a presentar suggeriments romandrà obert del 29 de Gener de 2019 fins al 11 de Febrer de 2019.