notícies notícies

Baixada Riu Bullent 2019, inici dels carnestoltes a Pego

Baixada del riu bullent 2019

L’Ajuntament de Pego, convoca la XXXIV BAIXADA DEL RIU BULLENT, per al dia 23 de febrer de 2.019.

En els seus inicis la Baixada era celebrada per a d’una manera més o menys festiva netejar el curs del riu Bullent i ensenyar a tota la gent que venia d’altres poblacions la Marjal de Pego-Oliva, base de l’economia pegolina d’aleshores.

Així doncs, seguint amb la tradició, hem decidit celebrar un any més la Baixada del riu Bullent, però s’ha de seguir mantenint l’esperit de cuidar i conservar en el millor estat i equilibri medi ambiental la Marjal Pego-Oliva, un bé tan apreciat pels pegolins.

BASES

 1. Podran participar totes les embarcacions que hagen construït els mateixos participants, a més de les pròpies de la Marjal. Quedaran eliminades totes aquelles que estiguen propulsades per qualsevol tipus de motor o piragües
 2. Quedaran excloses de la mateixa manera les embarcacions fetes amb material contaminant material que es disgregue, com pot ser el poliuretà o bidons que hagen contingut material tòxic, sense que estiguin degudament netejats abans de ser utilitzats.
 3. Cada participant es farà responsable de retirar la seua barca quan finalitze el transcurs de la Baixada i, de no embrutar el riu ni els voltants. Aquest punt és fonamental per a que en anys posteriors es puga seguir celebrant aquest acte. En cas no ser retirada es tindrà en compte per a sancionar la inscripció en futures edicions, o inclús llevar els premis en cas que foren resultats guanyadors.
 4. Es prohibeix la utilització de «barbacoes», coets, petards, o material pirotècnic, que pose en perill a la resta de participants.
 5. El jurat estarà format exclusivament per veïns de Pego.
 6. La decisió del jurat serà inapel·lable. El concurs podrà quedar desert si el jurat ho considera pertinent.
 7. S’atorgaran dos premis, amb els següents criteris:
  • 1er. Premi a l’originalitat de les construccions de les embarcacions dotat amb 150€
  • 2on. Premi a la millor disfressa dotat amb 100€
 8. L’itinerari de les embarcacions serà el següent: Inici al “Pas de Bullent” i final al “Blau del Galapatar”. Les barques que no estiguen al punt d’acabar a les 17:00h de la vesprada quedaran desqualificades del concurs.
 9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst que poguera sorgir es sotmetrà a criteri del jurat.

Documents adjunts