notícies notícies

Procés participatiu per a definir la proposta de nomenament per al canvi de nom del Carrer Eduardo Zaplana Hernandez Soro.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Pego es presenten les bases per a la realització d’un procés de participació ciutadana per a procedir, si escau, i previs els tràmits oportuns, al canvi de nom del Carrer Eduardo Zaplana Hernández Soro.

1. Objecte

Procés participatiu per a definir la proposta de nomenament que es presentara en el plenari, com a proposta d’Acord, per al canvi de nom del Carrer Eduardo Zaplana Hernandez Soro.

2. Metodologia

La consulta es realitzarà a través de la plataforma telemàtica “participando”, accessible a través de l’url http://participando.pego.org, i constarà de dues fases.

2.1. Presentació oberta de propostes

Durant la primera fase qualsevol persona censada en el padró municipal podrà proposar una nova denominació per al canvi de nom. Cada persona sols podrà suggerir una sola proposta.

El nom proposat durant la primera fase no podrà tenir contingut eròtic, pornogràfic, xenòfob, il·legal o que fomenten l’apologia al terrorisme, violència o maltractament o qualsevol altra forma que siga contrària, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en la Constitució, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent en el món.

El termini per a presentar propostes serà del 25 de febrer de 2019 fins al 03 de març de 2019 ambdós inclosos.

Hi haurà un comité compost per representants de l’equip de govern i funcionaris competents de l’Ajuntament de Pego i presidit pel Sr. Alcalde-President, que s’encarregara de revisar i proposar les opcions mes populars per a la segona fase. La decisió d’aquest serà inapel·lable. A més a més, el comité pot decidir que cap de les opcions proposades siga vàlida, si així ho considera.

2.2. Votació sobre les propostes emeses pel comité.

Una vegada s’haja reunit el comitè i haja emés les seues propostes, s’obrira un termini en el qual qualsevol persona censada en el padró municipal podrà emetre un vot, i sols un, sobre una de les propostes.

El termini per a la votació sobre les propostes del comité romandrà obert del 11 al 24 de març de 2019.

Els resultats de la votació es faran públics al llarg de/durant la setmana del 25 al 29 de març de 2019.

La proposta que reba més vots es presentarà i serà sotmesa a votació del ple de l’Ajuntament en la seua sessió plenària ordinària del mes d’abril.

2.3. Sobre la plataforma participando.

La plataforma telemàtica participando s’encarregarà de forma automàtica de:

  • Verificar la pertinença al cens del padró municipal.
  • Que cada persona sols puga emetre un vot i/o proposta.
  • La recollida de les propostes.
  • Recomptar/Comptar els vots sobre les propostes emeses pel comité.