notícies notícies

Baremació de mèrits per a llocs de venda del mercat

Baremació de mèrits per a llocs de venda del mercat

La Regidoria de Comerç informa que a causa de les vacants existents en el Mercat Municipal s’obri el termini de presentació de sol·licituds per ampliar dita oferta, mitjançant la baremació inclosa en l´Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària en el Terme Municipal de Pego (document 1 adjunt). S’haurà de presentar el model d´inscripció (document 2 adjunt) amb tota la documentació pertinent, referida a la baremació anterior.

Termini de presentació de les sol·licituds, del 01 al 15 d’abril de 2019 en el Registre d’entrada d´aquest Ajuntament ubicat a la planta baixa.

Regidoria de Comerç

Documentació adjunta.