notícies notícies

Bases de selecció netejador-cuiner/netejadora-cuinera i borsa de treball

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència en funcions sobre aprovació de les bases de la selecció netejador-cuiner/netejadora-cuinera i borsa de treball, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Documentació adjunta.