notícies notícies

Borsa de treball conserges amb discapacitat

De conformitat amb la Resolución de la Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Conserges Discapacitats es disposa la convocatòria de la selecció de conformitat amb les següents bases:

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 27 d’agost de 2013 fins el 5 de setembre de 2013

Per a més informació consultar la secció d’Ocupació Pública.