ajuntament ajuntament

Equip de govern

SR. ALCALDE

Enrique Moll Briones

SR. ENRIQUE MOLL BRIONES

Ostenta totes les atribucions pròpies de l’alcaldia que no han estat delegades exulssament. Especialment ostenta les àrees de Serveis Socials, Policia Local, Transit, Personal i Protecció Ciutadana.

TINENCES D’ALCALDIA

1er Tinent d’Alcalde: Raul Tamarit Seresola.

2n Tinent d’Alcalde: Rosa Maria Ferrer Ceresola.

3r Tinent d’Alcalde: Jose Carmelo Ortolà Siscar.

4t Tinent d’Alcalde: Jose Meri Siscar.

DELEGACIONS

REGIDOR/A DELEGAT/AÀREA - SERVEI MUNICIPAL
Raul Tamarit Seresola

SR. RAUL TAMARIT SERESOLA

 • ESPORTS.
Rebeca Bañuls Cardona

SRA. REBECA BAÑULS CARDONA

 • JOVENTUT.
 • PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
 • MITJANS DE COMUNICACIÓ.
 • NOVES TECNOLOGIES.
 • SERVEIS SOCIALS.
Rosa Maria Ferrer Ceresola

SRA. ROSA MARIA FERRER CERESOLA

 • TURISME.
 • COMERÇ.
 • PROMOCIÓ ECONÒMICA.
 • CREAMA.
Andreu Dominguis Franqueza

SR. ANDREU DOMINGUIS FRANQUEZA

 • AGRICULTURA.
 • PARCS I JARDINS.
 • CEMENTERI.
 • AIGUA POTABLE.
Laura Castellà Sastre

SRA. LAURA CASTELLÀ SASTRE

 • CULTURA.
 • MEDI AMBIENT.
 • RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA.
Jose Meri siscar

SR. JOSE MERI SISCAR

 • IGUALTAT.
 • ESTRANGERIA.
 • EDUCACIÓ.
Jose Carmelo Ortolà Siscar

SR. JOSE CARMELO ORTOLÀ SISCAR

 • HISENDA.
 • SANITAT.
Alicia Siscar Escriva

SRA. ALICIA SISCAR ESCRIVÀ

 • URBANISME (PLANEJAMENT. GESTIÓ. OBRES MENORS. PONÈNCIA D'ACTIVITATS)
 • DELEGACIÓ D'OBRES I SERVEIS