ajuntament ajuntament

Grups polítics

El Ple de l’Ajuntament esta conformat pels següents Regidors/es, amb l’adscripció per grups que s’indica:

Enrique Moll BrionespsoeAlcalde: SR. ENRIQUE MOLL BRIONES
Raul Tamarit SeresolapsoeSR. RAUL TAMARIT SERESOLA
Rebeca Bañuls CardonapsoeSRA. REBECA BAÑULS CARDONA
Rosa Maria Ferrer CeresolapsoeSRA. ROSA MARIA FERRER CERESOLA
Andreu Dominguis FranquezapsoeSR. ANDRES DOMINGUIS FRANQUEZA
Laura Castellà SastrepsoeSRA. LAURA CASTELLÀ SASTRE
Jose Meri siscarpsoeSR. JOSE MERI SISCAR
Jose Carmelo Ortolà SiscarSR. JOSE CARMELO ORTOLÀ SISCAR
Alicia Siscar EscrivaSRA. ALICIA SISCAR ESCRIVÁ
Angel Oltra PérezcompromisSR. ÀNGEL OLTRA PÉREZ
Anna Sastre MassanetcompromisSRA. ANNA SASTRE MASSANET
Bernat Boluda GarciacompromisSR. BERNAT BOLUDA GARCIA
Bernat Boluda GarciacompromisSRA. REYES DOLORES VICENS PÉREZ
PP
SRA. ANA ORTOLÀ BRIONES
PP
SR. SIMÓN ORTOLÀ VICENS
PP
SR. FCO JAVIER GASCÓ BORONAT
Irene Sendra CarrióvolemSRA. IRENE SENDRA CARRIÓ