ajuntament ajuntament

Junta de govern local

Els membres que componen la junta de govern local són els següents:

  • PRESIDENT: Enrique Moll Briones.
  • Raul Tamarit Seresola.
  • Jose Carmelo Ortola Siscar
  • Rosa Maria Ferrer Ceresola
  • José Meri Siscar
  • Alicia Siscar Escrivà