notícies notícies

Borsa de treball conserges amb discapacitat

De conformitat amb la Resolución de la Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Conserges Discapacitats es disposa la convocatòria de la selecció de conformitat amb les següents bases:

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 04 de setembre de 2015 fins el 21 de setembre de 2015

Per a més informació consultar la secció d’Ocupació Pública.