notícies notícies

Convocatòria per a proveir un plaça de tècnic de turisme en règim de funcionari interí

De conformitat amb la Resolució de la Alcaldia-Presidència sobre l’aprovació de les bases de la convocatòria per a proveir un plaça de tècnic de turisme en règim de funcionari interí, es disposa a la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les següents bases:

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 18 al 27 de gener de 2016

Per a més informació consultar la secció d’Ocupació Pública.