notícies notícies

Convocatòria per a la selecció d'una plaça d'operari/a de neteja funcionari/a interí/a i creació d'una borsa de treball

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència 2016-0451 de 7/04/2016 sobre aprovació de les bases de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/a i creació d’una borsa de treball des disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les següents bases:

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 11 al 21 d’abril de 2016

Per a més informació consultar la secció d’Ocupació Pública.