notícies notícies

Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos a la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicat el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos a la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

La primera de de les proves selectives es realitzarà el dia 8 de juny de 2016 a les 17:00 en el colegi públic Carolina Sala

Es pot consultar tota la informació rellevant en la secció d’cupacio pública del tauler d’anuncis de la seu electrònica.