notícies notícies

Publicat el llistat d'admesos i exclosos de la selecció de una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'esports

Publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos en la selecció de una borsa de treball de monitors de temps lliure en l’àrea d’esports.

La valoració de mèrits i entrevistes personals es duran a terme el dia 20 de juny en l’Ajuntament de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.