notícies notícies

Publicats els resultats de l'entrevista i la baremació de mèrits de la selecció de una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'esports

S’han publicat els resultats de l’entrevista i la baremació de mèrits de la selecció de una borsa de treball de monitors de temps lliure en l’àrea d’esports.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.