notícies notícies

Publicats els resultats de la valoració de mèrits i l'entrevista del procés selecció d'una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'educació.

S’han publicat els resultats de la valoració de mèrits i l’entrevista del procés selecció d’una borsa de treball de monitors de temps lliure en l’àrea d’educació.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.