notícies notícies

Plans del SERVEF

L’Ajuntament de Pego ha gestionat i aconseguit la concessió d’ajudes del Servef per un valor total de 61.466,64 euros que s’han destinat a la contractació de persones derivades i seleccionades pel Servef per a prestar els seus serveis en les instal·lacions i dependències municipals de Pego.

En concret, s’ha concedit una ajuda en valor de 17.053,80 euros emmarcada en el programa “Salari Jove”, destinada a la contractació d’una persona menor de 30 anys, desocupada, en la modalitat de contracte en pràctiques per a la realització de tasques relacionades en la Llicenciatura de Camins, Canals i Ports. La persona seleccionada treballa en el departament d’urbanisme a temps complet i amb una durada de 7 mesos.

Dins del programa EMCORP, l’ajuda sol·licitada i concedida ha sigut de 22.412,84 euros. L’objecte d’aquesta convocatòria ha segut la concessió de subvencions adscrites a la contractació de persones desocupades per a la realització d’obres o serveis d’interès general per a la localitat. Amb aquesta ajuda, des de l’Ajuntament de Pego s’han contractat a 5 persones, un Obrer Oficial de 1a, un Peó de la Construcció , un Pintor, un Llanterner i un Monitor Esportiu, amb una durada de 3 mesos i amb un contracte de 30 hores a la setmana.

La tercera subvenció concedida s’emmarca en el programa EMCOLD, l’ajuda sol·licitada i concedida ha sigut de 22.000 euros, on s’ha contractat un Tècnic d’inserció amb experiència mínima de 24 mesos en l’àmbit de l’orientació professional, per a poder realitzar itineraris individualitzats i personalitzats a parats de llarga duració en Creama. La persona està contractada 7 mesos i a jornada completa.